Fractievoorzitter, commissielid sociaal domein.
Taakvelden: algemene zaken, cultuurproductie, cultuurparticipatie, milieubeheer, treasury, belastingen en heffingen.

Mijn naam is Jack Meijers,

Ik ben van beroep zelfstandig ondernemer, ben getrouwd met Jose, we hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen.

Ik ben medeoprichter van CMB  en tevens fractievoorzitter van CMB. Gedurende vele jaren ben ik actief betrokken in de lokale politiek.  Vanuit mijn interesse voor de lokale politiek heb ik de nodige bestuurservaring opgedaan.

Ik was 16 jaar wethouder in deze gemeente waarvan 12 jaar als locoburgemeester. Bewust heb ik voor CMB gekozen omdat dit een lokale politieke partij is die zich wil onderscheiden van andere partijen, door normen en waarden te hanteren in de politiek welke voor vele mensen herkenbaar zijn. CMB is een partij met enthousiaste mensen die communiceren met burgers hoog in het vaandel hebben staan. Een partij  die betrouwbaar is.

Bij CMB is een woord een woord en een afspraak een afspraak. Graag blijf ik de door mij opgedane kennis en ervaring in het lokale bestuur overdragen aan de mensen binnen CMB,  waar steeds meer jeugdigen zich aansluiten. Hetgeen een goede zaak is.  Jongeren en bestuurlijke ervaring moeten hand in hand gaan.

Bij CMB gaat het om mensen ten diensten te staan in een steeds complexer wordende samenleving, en als CMB zullen wij ons daarvoor blijven inzetten.

Daarom kunt u steeds rekenen op het CMB als men een beroep op ons doet.