Schriftelijke vragen

(Conform ex art 155 1elid GW en art 39 R v O)

Elsloo 7 September 2017

Aan het College van Ben W te Stein.

Onderwerp: Legionella besmetting.

Geacht college,

Met de nodige verbazing en bezorgdheid nam ik kennis van een bericht van de SV. Haslou waarin vermeld wordt dat op hun complex in de kleed en wasruimten sprake is van een Legionella besmetting.

Dit is kennelijk geconstateerd tijdens een onlangs gehouden periodieke controle.

Terecht kan de accommodatie dan ook niet gebruikt worden zolang het sein veilig niet gegeven is.

In dit kader zijn de wedstrijden voor komend weekend dan ook afgelast op voornoemd complex.

Ook verleden jaar was er op het Haslou complex eveneens sprake van een legionella besmetting en ik mag er van uit gaan dat toen alle noodzakelijke maatregelen getroffen zijn om herhaling te voorkomen.

Helaas blijkt dit niet het geval te zijn. Kennelijk is er iets mis met de huidige installatie.

En ik dring dan ook aan op een gedegen herstelplan. Met als doel dit soort situaties tot een absoluut minimum te beperken.

Gelet op de eerder opgedane ervaring zou men voorts mogen verwachtten dat de gemeente de controle dan ook voorafgaande aan het voetbal seizoen gedaan zou hebben, maar uit het bericht blijkt dat het om een onlangs uitgevoerde controle ging.

Gelet op de gang van zaken sluit ik niet uit dat gebruikers van die accommodatie in de achter ons liggende weken blootgesteld zijn aan besmetting en de vraag die ik aan het college stel is.

Op welke wijze de gemeente de gebruikers gaat informeren over de mogelijke gezondheidsrisico’s? Welke ten grondslag liggen aan een mogelijke besmetting.

Het moge duidelijk zijn dat ik met de groots mogelijke spoed nadere informatie wens te krijgen van het college over deze zeker ook voor de vereniging negatieve ervaring.

In afwachting van nader bericht.

Teken ik met vriendelijke groet.

Chantal Meijers CMB