SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

Stein 17-05-2018

Geacht college,

Vanuit diverse kanalen bereiken ons berichten over het buitenzwembad Steinerbos. Deze omvatten o.a.:

  • (ver)late openstelling van het zwembad;
  • vervuild en onhygiënisch water;
  • áanwezigheid zand op de bodem.

 

Onze inwoners betalen mee om tijdig gebruik te kunnen maken van de zwembadfaciliteiten, met een goede, gezonde en hygiënische water- en badkwaliteit.

Daarom verzoeken wij het college om aan te geven:

  1. Wanneer wordt het buitenzwembad daadwerkelijk opengesteld? Indien dit inmiddels is opengesteld, waarom is het zo laat opengesteld?
  2. Is onderzocht of sprake is van goede, gezonde en hygiënische waterkwaliteit en voldoet deze aan de hiervoor geldende regels?
  3. Welke stappen worden ondernomen om het zwembad schoon op te leveren voor het nieuwe seizoen en worden nog extra zaken geregeld om de kwaliteit te verbeteren?

 

Graag uw reacties.

Met vriendelijke groet,

Fractie CMB

Nancy Kloosterhof-Martens

Ingrid van Es