Elsloo 6-11-2018

Aan: de heer Jessen (voorzitter schutterij Sint Hubertus)

Betreft: uw mail van 31 oktober j.l. (Teruggave organisatie Persoonlijk Kampioenschap OLS-federatie 2019)

Geachte heer Jessen,

Uw mail heb ik in goede orde ontvangen.

Als CMB fractie hebben wij ons steeds op het standpunt gesteld dat het culturele erfgoed zeer belangrijk is. Hiertoe behoort zeker ook schutterij Sint Hubertus die al 70 jaar een parel is binnen ons culturele erfgoed. Schutterij Sint Hubertus is een naam die aan beide zijden van de Maas met respect wordt uitgesproken. Stein mag daar trots op zijn. Uw schutterij dient haar activiteiten in de kern Nattenhoven natuurlijk op een normale verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

De verbreding van de Maas, de beveiliging tegen hoog water en ook de natuurontwikkeling in het gebied waar uw verenigingsactiviteiten plaatsvinden, leggen uw vereniging onverantwoord hoge beperkingen op. Dat bevreemd ons en stelt ook ons teleur. Het een hoeft het ander niet te bijten. Veiligheid bij hoog water en natuurontwikkeling zijn belangrijk. Evenals ons cultuurgoed. Met andere woorden. het is duidelijk dat met de voorgenomen ontwikkeling eisen en voorwaarden gesteld gaan worden aan uw vereniging. Dat mag niet betekenen dat het voortbestaan van de vereniging in het geding komt. De gemeente Stein mag dit niet accepteren en dient zich naar onze mening te verzetten tegen deze gang van zaken.

Het kan niet zo zijn dat alles moet wijken in het kader van het bovenstaande. Zeker niet als wij daarbij in overweging nemen dat uw vereniging er de afgelopen jaren alles aan gedaan heeft om datgene wat er aan waarden was te koesteren en te behouden. De eisen en voorwaarden welke door de nieuwe beheerders aan u worden opgelegd mogen eveneens niet betekenen dat de daaraan ten grondslag liggende kosten de draagkracht van de vereniging overschrijden. Voeg daarbij dat de onzekerheid bestaat dat na het maken van de hoge onderzoekskosten geen garantie gegeven kan worden dat het persoonlijk kampioenschap van de OLS federatie doorgang kan vinden. In de ontstane situatie dient naar onze mening de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente Stein mag niet accepteren dat burgerparticipatie ofwel mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en veel vrije tijd steken in het bevorderen van de saamhorigheid, op de door u aangegeven wijze belemmerd worden.

Als gemeentelijke volksvertegenwoordigers stimuleren wij het verenigingsleven in al zijn facetten en zijn wij bijzonder trots op de schutterij St Hubertus welke al 70 jaar lang haar verenigingsactiviteiten heeft georganiseerd zonder dat dit ooit geleid heeft tot problemen. Die problemen zijn nu wel aan de orde maar veroorzaakt doordat er star wordt vastgehouden aan nieuwe regels voor schietwedstrijden. Dat mag niet de doodsteek betekenen voor het voortbestaan van een van onze parels van het culturele erfgoed.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om u daar waar nodig te ondersteunen. Wij vinden dat de slogan “Stein dat maakt ons als schutters machteloos” dient te veranderen in “Stein dat maakt ons als schutters weergaloos”.

In afwachting van nader bericht verblijf ik namens de CMB fractie met vriendelijke groeten,

Jack Meijers fractievoorzitter CMB.

 

Afbeelding © http://www.schutterijnattenhoven.nl/index.html