Eigen bijdrage Wmo huishoudelijke hulp
Inwoners opgelet:

Mogelijk heeft u in het verleden een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo-maatwerkvoorziening.

Daarvoor moest u afhankelijk van uw inkomen en vermogen een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage kon wel eens behoorlijk hoog uitvallen.

Voor velen die een aanvraag indienden was deze eigen bijdrage zo hoog, dat er van afgezien werd om een beroep te doen op die gemeentelijke Wmo -voorziening.

Ingaande 1 januari 2019 komt daar verandering in

Gemeenten worden verplicht om deze eigen bijdrage op een wettelijk vast bedrag vast te stellen en wellicht voor u om die reden fors te verlagen.

Inkomen en Vermogen spelen geen rol meer bij  deze Wmo verzoeken in het kader van de huishoudelijke hulp.

De eigen bijdrage die U betaalt gaat vanaf 1 januari a.s. slechts € 17,50 per 4 weken bedragen.

Dit is goed nieuws voor iedereen die nu meer betaalt aan eigen bijdrage maar ook goed nieuws voor degenen die eerder geen gebruik hebben gemaakt van de huishoudelijke hulp omdat de eigen bijdrage voor hen te hoog was.

Heeft U vragen laat het ons dan weten?
https://www.cmb-stein.nl/contact/

Een Wmo-melding én aanvraag kunnen gedaan worden via:
https://www.gemeentestein.nl/wmo