CMB is zeer te spreken over de gelijke tarieven die, voornamelijk onze ouderen, vanaf 1 januari a.s. gaan betalen aan de eigen bijdrage Wmo-maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp.

Daarentegen volgen wij kritisch de financiële ontwikkeling in dezen, daar het Rijk dit tekort vooralsnog onvoldoende gaat compenseren. Om die reden verzoekt CMB het college om opheldering en voldoende terugkoppeling.

De bijdrage van CMB in de raad hieromtrent bekijkt u hier