Inwoners opgelet:

Per 1 januari a.s. zijn er voor mensen met een hoog inkomen of vermogen nieuwe mogelijkheden om in aanmerking te komen voor gemeentelijke Wmo-voorzieningen.

Voor mensen die eerder een verzoek om ondersteuning via de Wmo hebben ingediend, maar daar geen gebruik van maakten met als reden dat de eigen bijdrage toen te hoog uitviel, is er vanaf 1 januari 2019 een nieuwe kans om ondersteuning te krijgen:

Voor een maximale eigen bijdrage van € 17,50  per vier weken kunt ook U al gebruik maken van de Wmo-voorzieningen, mits u daar natuurlijk recht op heeft.

Bij de behandeling in de raad heeft ons lid Ingrid v Es aangedrongen om met name een belangrijke doelgroep ouderen, welke vaak niet beschikken over een computer, in een persoonlijke brief hierover te informeren. Helaas is ons dat niet gelukt.

Vandaar dit bericht!

Heeft u vragen hierover?  Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij kunnen U hier meer over vertellen. https://www.cmb-stein.nl/contact/

Namens de CMB-fractie