CMB spreekt haar grote waardering uit naar Stichting Limburgs Landschap, welke in samenwerking met de gemeente Stein op voorstel van CMB, naar aanleiding van signalen vanuit omwonenden, het wandelpad vanuit Terhagen naar het Terhagerpötje weer bereikbaar heeft gemaakt en d.m.v. voorzieningen en graafwerkzaamheden de wateroverlast en slechte begaanbaarheid van dit gebied heeft weten terug te dringen.

Een goede samenwerking tussen de partijen en omwonenden, die geresulteerd heeft in een goede oplossing voor de buurt en de wandelaars!