INTERPELLATIE

(ex artikel 155, 2e lid gemeentewet en artikel 38 Reglement van Orde)

Stein,

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Ondergetekende wenst een interpellatie te houden in de eerstvolgende raadsvergadering.

Onderwerp:    verzoek tot het houden van een interpellatiedebat

Vragen

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van uw RIB inzake De Fontein van 21 februari 2019 en de berichtgeving daarover in De Limburger verzoeken de politieke partijen Communiceren  Met Burgers (CMB) en Progressief Stein (PS) u hierbij om met spoed een interpellatiedebat te laten plaatsvinden over het besluit van het college om een tijdelijke omgevingsvergunning aan Brouwerij De Fontein toe te kennen voor het ontplooien van ‘dag horeca’ en het aanleggen van extra parkeerplaatsen.

De reden dat we het college hierop willen aanspreken ligt in onze verwachting dat hiermee nu reeds zodanig wordt voorgesorteerd op een definitieve oplossing voor dit probleem dat straks geen andere keuze meer mogelijk is. Wij willen graag vernemen hoe het college hier tegenaan kijkt.

Een tweede overweging is dat we de sterke indruk hebben dat het gevolg van jarenlang falend beleid van de gemeente Stein op het gebied van handhaving hiermee wordt gelegaliseerd en gesanctioneerd.

Graag vernemen we op deze aspecten de opvatting van het college en van de andere politieke fracties alvorens te besluiten om verder stappen te nemen.

Willem Thewissen CMB                                                    Frans van der Avert PS