Op aandringen van CMB is het college van B&W gestart met het verbeteren van de controleerbaarheid en transparantie omtrent de financiële verantwoording van de gemeentelijke investeringen. Vooralsnog is deze verantwoording niet voldoende!

De bijdrage van CMB in de raadsvergadering van 20 juni 2019 ziet u hier: