CMB stelt schriftelijke raadsvragen in verband met de beklagenswaardige toestand van het groen in de omgeving rondom MFC en roept het college op om met grote spoed actie in de onderhoudswerkzaamheden te nemen.

Berg a/d  Maas   29-06-2019 

 

Aan het college van B en W 

 

Geacht college, 

 

In toenemende mate bereiken mij terechte klachten inzake de erbarmelijk slechte onderhoudstoestand van het groen zowel rondom ons MFC alsook in de directe omgeving. 

 

Eerder heb ik de verantwoordelijke wethouder mondeling daarvan in kennis gesteld helaas zonder gewenst resultaat. 

Om het beeld te verduidelijken van deze slechte onderhoudstoestand laat ik het college bij deze ter illustratie een aantal foto’s toekomen die dit bevestigen. 

 

Het groenonderhoud rondom het MFC is ronduit erbarmelijk te noemen. Op plaatsen staat het onkruid ongeveer 1 meter hoog. 

Daarnaast is het goedbedoelde aangelegde toegangspad vanaf het jaagpad naar het MFC zeker voor onze oudere mensen welke gebruik maken van een rollator of schootmobiel onbegaanbaar omdat het onkruid dit pad overwoekert (zie foto 1). 

 

In de goed bedoelde borders die aan de achterzijde van het MFC zijn aangelegd om het gebouw op te fleuren met passend groen is enkel onkruid te bespeuren (zie foto 2). 

 

Ook in de directe omgeving is het groenonderhoud ver beneden de maat. 

Zo bevindt de trap welke vanaf de kanaalbrug naar het jaagpad loopt zich in een zodanig slechte staat van onderhoud dat het voor gebruikers gevaarlijk is om hier gebruik van te maken. 

 

Het nieuw aangelegde voetpad aan weerszijde van de kanaalbrug wordt overwoekerd door groen.

Mensen die minder mobiel zijn en gebruik moeten maken van een rollator of scootmobiel alsook inwoners die met een kinderwagen gebruik willen maken van dat voetpad worden door de slechte onderhoudstoestand daardoor gedwongen gebruik te maken van de drukke rijweg hetgeen de veiligheid niet ten goede komt (zie foto 3). 

 

En ook aan de overzijde van de bebouwing aan de Marijkelaan staat het onkruid zeker een meter hoog hetgeen zeker niet bevorderlijk is voor een prettig woon en leefmilieu (zie foto 4). 

Ook de inwoners van Berg a/d Maas hebben er recht op dat het groenonderhoud op een correcte wijze onderhouden wordt hetgeen zeker in de gegeven omstandigheden bij lange na niet het geval is. 

Stein wil je zien is een veelgehoorde leuze maar dan moet je wel als gemeente zorg dragen dat je gezien mag worden en dat is zeker wat het groenonderhoud in de directe omgeving van ons ontmoetingscentrum zeker niet het geval.   

                     

Gelet op bovenstaande dring ik er dan ook bij uw college er op aan dat zij met de groots mogelijke spoed zorgdragen dat het ver beneden de maat zijnde groenonderhoud in dit deel van Berg a/d Maas weer aan de maat zal gaan zijn en vertrouw er op dat uwerzijds per omgaande actie ondernomen zal gaan worden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Joyce Römers

Raadslid CMB