Afgelopen week vond de begrotingsbehandeling voor de periode 2020-2023 in de gemeenteraad plaats.

CMB is van mening dat er een sluitende begroting voor ons ligt. We kunnen nog investeren en we hebben nog een algemene reserve. Dat is goed nieuws met dank aan de vooral in het verleden gecreëerde solide basis. We hebben als CMB wel aangeduid dat het vet op de gemeentelijke ribben afneemt. Het eigen vermogen slinkt en de schulden stijgen. Dat moeten we kenteren. We zien echter nog geen concrete acties om dat te bewerkstelligen en hebben aangegeven dat dit wel noodzaak is. Er wachten immers grote uitdagingen als energietransitie, omgevingswet, participatie, verduurzaming etc.

Als CMB maken we ons daarnaast sterk voor concrete acties ten behoeve van de duurzaamheid. Daar schort het op dit moment aan. Ook het realiseren van levensloop bestendige woningen en woningen voor starters staat hoog op onze agenda. Voor wat betreft de herbestemming van kerkgebouwen moet er een Steinse integrale visie komen.

Verder hebben we ervoor zorg gedragen dat het 2e kunstgrasveld van De Ster gerealiseerd gaat worden voor het seizoen 2020/2021. Ook zal de eikenprocessierups op natuurlijke wijze bestreden gaan worden. Wetenschappelijk bewezen nog altijd de beste wijze.