Stein heeft gekozen voor het afgeven van de complete Steinse participatie verantwoordelijkheid aan een nieuw bedrijf, onder aanvoering van Sittard Geleen?  Een kleine meerderheid stemde voor het raadsvoorstel (12-8)

CMB was eensgezind tegen!

De gezamenlijke zorg voor de zwakkere is immers een belangrijke fundering onder het bestaansrecht van een gemeente die zelfstandig wil blijven opereren. Het was onze wens om de huidige situatie te continueren. De Steinse afdeling Sociale Zaken haalt goede resultaten voor de bijna 300 Steindenaren die onder de participatiewet vallen. De Vixia medewerkers (ruim 100) kunnen blijven werken zoals nu in een soort gemeenschappelijke regeling? Immers, als je als gemeente een groot deel van jouw verantwoordelijkheid in de handen van een ander legt, moet er 100% vertrouwen zijn. Zeker bij dit mensen onderwerp.

Met het afgeven van deze verantwoordelijkheid wordt er meer schaalgrootte verkregen. Schaalgrootte en het benodigde maatwerk gaan volgens ons niet samen. DE afstand wordt groter, direct klantcontact minder. Landelijk zie je daarom de tendens om lokaal te organiseren. Dit wordt versterkt door de evaluatie van de participatiewet door het Sociaal Cultureel Planbureau. Lokaal inzetten in samenwerking met de werkgevers lijkt de huidige lijn te zijn.

En verder, welke resultaten mogen we verwachten? Sittard Geleen laat in de huidige praktijk qua resultaten niets zien op dit gebied. De voorliggende plannen zijn niet ondersteund door cijfers, feiten of goede ervaringen. Geen doelen, geen resultaatafspraken, geen prestaties. Geen bijgewerkte begroting als leidraad richting toekomst. Onze keuze is in beginsel duurder maar met het prijsverschil (ruim 700.000 euro per jaar meer) zou met zekerheid korte metten gemaakt worden door bevoegde instanties. Die prijs is immers onredelijk en onbillijk.

De starre houding in onderhandelingen (de Steinse onderhandelaars zijn blijkbaar niet serieus genomen), het toveren met bedragen zonder logische en redelijke onderbouwing, kortom de totale onduidelijkheid geeft ons als CMB bij lange na niet het vereiste vertrouwen om onze Steinse participatie verantwoordelijkheid uit handen te geven. Het is een risicovolle sprong in de grijpgrage armen van Sittard Geleen.

Helaas werd anders besloten!

One thought on “Stein doet mee aan het participatiebedrijf!

Reacties zijn gesloten.