CMB heeft onlangs een motie ingediend inzake jongeren- en ouderenhuisvesting. Ook besteden wij via deze motie aandacht voor het behoud van onderwijsvoorziening “De Poolster” in Elsloo. De motie zal de komende maand in stemming worden gebracht. De inbreng van CMB ziet u hier: