CMB stelt schriftelijke vragen n.a.v. het besluit van het college van B&W om de sportscholen/fitnessclubs binnen de gemeente Stein te verplichten om hun activiteiten per 1 juli 2020 binnen i.p.v. buiten voort te zetten.

In het kader van de coronamaatregelen konden deze ondernemingen voor 1 juli 2020 hun activiteiten als alternatieve oplossing buiten voortzetten. Hiervoor hebben de ondernemers kosten gemaakt. Dit mede gelet op het risico dat er in de toekomst wellicht weer uitsluitend buiten mag worden gesport, pleit CMB voor het openstellen van de mogelijkheid om zowel binnen- als buitensport aan te bieden. Daarmee komen wij op voor onze ondernemers binnen de sportsector en de leden van de sportscholen. Onze bijdrage leest u hieronder:

Geacht college,

De fitnessclubs c.q. binnensportclubs moesten half maart vanwege het COVID virus op stel en sprong hun binnen activiteiten stopzetten. De betreffende stop zou, bleek later, in principe tot 1 september 2020 duren. De branche kon haar product niet meer leveren en dat had tot gevolg dat leden massaal hun lidmaatschap opzegden. Dit alles had vanzelfsprekend een groot, soms fataal, omzetverlies tot gevolg.

Ondernemers moeten om hun brood te verdienen creatief zijn, vooruit denken. In de fitness- en binnensport branche kwam men, toen de regels in mei iets versoepelden, met het idee om hun product zo goed en zo kwaad mogelijk (volgens de geldende regels) buiten aan te bieden. Natuurlijk waren aan het organiseren hiervan ook kosten verbonden maar het doel heiligt de middelen. De klant is koning en het product kon in ieder geval weer (in afgeslankte vorm) aangeboden worden. De kosten werden dus voor lief genomen. De periode “van beperking” zou minimaal tot 1 september 2020 duren. De eerste COVID golf nam langzaam af. Een rampscenario (mogelijke tweede golf) en dus een verlenging van de periode, speelt zeker mee in het hoofd van de ondernemer die immers vooruit moet kijken.  

Onverwacht werd de datum 1 september door de regering naar voren gehaald. Per 1 juli 2020 mag er weer binnen gesport worden.  De gemeente Stein reageert hierop door de toestemming die aan clubs is verleend om buiten te sporten, abrupt in te trekken. Ik vraag me oprecht af of men  hierbij niet rekening moet houden met de gemaakte kosten voor de betreffende ondernemers en met het aanzienlijke risico dat er op enig moment weer maar 1 oplossing is: buiten sporten.

Nu zijn de ondernemers door de georganiseerde buitenfaciliteiten voorbereid op een mogelijk rampscenario. Dat kan hun leed verzachten en kan het verschil betekenen tussen faillissement en overleven. Als CMB zijn we van mening dat de gemeente achter haar ondernemers moet gaan staan en indirect ook achter de bewegingsmogelijkheden van haar inwoners.


We vragen dan ook om intrekking van “het Intrekkingsbesluit buitensport Sportscholen Stein”. 


Laten we de situatie eerst aanzien, niet in problemen denken en over een jaar nog eens bekijken wat er wel mogelijk is.

Tot zover onze vragen.

In afwachting van uw antwoord met dank en vriendelijke groet,

Fractie CMB Stein,
Raadslid Willem Thewissen