CMB heeft afgelopen week raadsvragen omtrent het milieupark ingediend. CMB is tevreden over de wijze waarop het park thans is ingericht en de openingstijden die sinds corona worden gehanteerd.

Gelet op de najaarsperiode verzoekt CMB om de inrichting daarop aan te passen (en de ruimere openingstijden te handhaven). De raadsvragen treft u hieronder aan:

Aan het college van B en W te Stein,

Onderwerp: Milieupark Stein

Geacht college,

Allereerst wil ik melden dat wij veel positieve reacties krijgen van de inwoners over de splitsing van het milieupark.

De splitsing van tuin- en snoeiafval, papier en plastic afval op de onverharde parkeerplaats nabij het gemeentehuis zorgt ervoor dat het niet onnodig druk wordt op het milieupark.

Deze spreiding voor het aanbieden van de diverse stromen afval wordt door vele inwoners als zeer waardevol ervaren.

Ook de huidige openingstijden sinds Corona op de milieustraat van maandag tot en met zaterdag van 8.00-15.00 uur worden door vele inwoners als zeer positief ervaren.

Door deze ruime openingstijden krijg je tevens een goede spreiding van verkeer en zeker in deze tijd waarbij zoveel mogelijk contactmomenten voorkomen moeten worden is dat zeer belangrijk.

In dit kader vragen wij het College om:

De huidige openingstijden te blijven handhaven, dus van maandag tot en met zaterdag van 8.00-15.00 uur.

Ten aanzien van de locatie voor het tuin/snoeiafval, papier en plastic afval zou het zeker geen overbodige luxe zijn om met name in deze natte periode van het jaar de huidige onverharde parkeerplaats te voorzien van een passende laag kiezel.

Ervaringen hebben ons geleerd dat de huidige situatie aldaar zeer drassig is voor de gebruikers die er afval brengen met alle nadelige gevolgen van dien.

Vertrouwende op een spoedige actie uwerzijds verblijf ik,

Met vriendelijke groeten,

Chantal Meijers
Raadslid CMB