Beste inwoners van de Gemeente Stein

Gelet op de sterke vergrijzing is en zal er steeds meer behoefte zijn aan senioren- en zorgwoningen om onze oudere mensen te huisvesten.Daarom hebben wij als CMB aan de gemeenteraad onze mening kenbaar gemaakt inzake het optimaal benutten van de ter beschikking staande gemeentelijke gronden. Dit met name in de nabijheid van het Maaslandcentrum alsook achter de Mariakerk en het gebied rondom Aelserhof in Elsloo.

Wat speelt er?

De nagenoeg afgeschreven en verouderde sport en gymzaal, aan de Johan Riviustraat en Mgr. D’arbergstraat, moeten terecht vervangen worden door een passende voorziening bij het Maaslandcentrum. Verder kan men, in de kern Elsloo, op termijn volstaan met 2 schoolgebouwen. Het heeft ons als CMB verbaasd dat het college niet gekozen heeft om de Poolster te behouden als onderwijsvoorziening op langere termijn. Tot nog toe is gekozen om de school nabij Aelserhof als toekomstige onderwijsvoorziening te handhaven. Wij blijven dat een minder goede keuze vinden.

Onze mening

Als de gymzaal in het gebied Aelserhof en de sportzaal achter de Mariakerk vervangen worden door een nieuwe binnensportvoorziening nabij het Maaslandcentrum dient in onze ogen de Poolster behouden te worden als onderwijsvoorziening. Met een toekomstbestendige en duurzame renovatie van de Poolster kunnen in het gebied rondom het Maaslandcentrum de functies onderwijs en binnensport samengebracht worden. Op de vrijkomende, uitstekend gelegen gronden, ontstaan dan maximale mogelijkheden tegen minimale kosten. Hier kunnen voor onze oudere medemensen duurzame en geschikte woningen gebouwd worden. Nu zijn er nog mogelijkheden om te voorkomen dat er binnen afzienbare termijn onomkeerbare besluiten genomen worden in de raad.

Wij roepen u op

Wij roepen onze inwoners daarom op met ons mee te denken en ons te ondersteunen in ons streven om optimale kansen te bieden voor ouderenhuisvesting.

Uw mening

Via onderstaand formulier kunt u uw mening hieromtrent aan ons als uw volksvertegenwoordigers kenbaar maken.