Raadslid, commissielid sociaal domein (SD)
Taakvelden: burgerparticipatie, wijkteams, maatwerkdienstverlening, maatwerkvoorzieningen Wmo, inkomensondersteuning, inkomensvoorzieningen, arbeidsparticipatie, begeleide participatie en jeugd.

Mijn naam is Ingrid van Es, geboren (1975) en getogen in Elsloo. Hier woon ik samen met Guido en onze twee tienerzoons, Levi en Dean.

Ik heb vanaf 1999 tot en met 2016 bij Rabobank gewerkt. In 2012 ben ik naast mijn werk begonnen aan de studie HBO Bachelor Toegepaste Psychologie. Ik ben nu in de afrondende fase van deze opleiding. Het werken met en voor mensen is mijn passie. Op dit moment werk ik 5 middagen als begeleider bij Studiecentrum Zuid. Deze functie sluit perfect aan bij mijn opleiding. Daarnaast werk ik 2 halve dagen per week als administratief medewerkster. Naast mijn werk ben ik regelmatig te vinden bij voetbalvereniging Haslou waar mijn beide zoons voetballen en ik me nuttig maak als contactpersoon voor beide teams. Mijn verdere hobby’s zijn lezen, winkelen, uit eten, stappen en gezellig met vrienden samen zijn.

Ik heb gekozen om lid te worden van CMB omdat CMB heeft bewezen een ambitieuze, daadkrachtige en betrouwbare partij te zijn die verantwoordelijkheid durft te nemen en er daadwerkelijk is en staat voor de burger! Bij CMB is een woord een woord en een afspraak een afspraak. Graag wil ik me inzetten voor u als burger binnen onze gemeente.