Commissielid sociaal domein (SD)
Taakvelden: burgerparticipatie, wijkteams, maatwerkdienstverlening, maatwerkvoorzieningen Wmo, inkomensondersteuning, inkomensvoorzieningen, arbeidsparticipatie, begeleide participatie en jeugd.

Ik ben Jean Wouters,

Sinds 24 oktober 2017 geniet ik van mijn pensioen, na 41 jaar werken bij FSI, daarna Licom, en als laatste WOZL heb ik altijd een leidinggevende functie gehad.

Ik ben lid van het CMB om de belangen van ouderen en jongeren te behartigen, en vooral voor de mensen die in de WSW werken.

Daarom zit ook in de commissie Sociaal Domein en in de SW-raad Westelijke Mijnstreek…..

Ik ben lid van het CMB om dat het een lokale partij is en communiceert met burgers als er belangrijke onderwerpen actueel zijn.