Voorzitter partijbestuur, commissielid volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (VRO).
Taakvelden: burgerzaken, crisisbeheer, brandweer, openbare orde en veiligheid, juridische zaken, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing, milieubeheer,  accommodatie-, pand- en grondbeheer, fysieke bedrijfsinfrastructuur.

Hoi. Ik ben Jeroen van Rooijen, 42 jaar en woon alweer een kleine 18 jaar in de Stein. Ik werk als gemeentelijk inspecteur in Sittard-Geleen. In mijn vrije tijd doe ik aan fitness, rijd ik paard en wandel ik graag.

Ik ben lid geworden van het CMB omdat deze partij zegt waar het op staat, benaderbaar is voor de inwoners van Stein en zich houdt aan de afspraken die ze maken met burgers en bestuurders.
Het is voor mij belangrijk dat er weer vertrouwen komt in de politiek, afspraak is afspraak, zorgen dat dorpsbelang boven partij- en eigen belang staat.