Raadslid, commissielid maatschappelijke zaken (MZ)
Taakvelden: openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Laat ik beginnen met mezelf voor te stellen:

Mijn naam is Joyce Römers en woon samen met mijn partner Mike Lemmens met heel veel plezier in Berg a/d Maas. Ik ben werkzaam op de Xaveriusschool te Geleen. De Xaveriusschool is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO = 12-20 jarigen) voor leerlingen met forse sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Ik ben hier groepsleerkracht van de eindexamenklas VMBO 4. In mijn vrije tijd voetbal ik al 18 jaar bij het Damesteam van vv I.V.S. Daarnaast verricht ik veel vrijwilligerswerk bij vv I.V.S. alsook bij de stichting Oogstdankfeesten en overige activiteiten waar men een beroep op mij doet.

Mijn keuze voor CMB:

Al geruime tijd speel ik met het idee om mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraad en heb hierbij goed rond gekeken. Ik heb mij bewust aangesloten bij CMB omdat dit een geloofwaardige en betrouwbare partij is met veel bestuurlijke ervaring. Omdat met name de communicatie en contacten met burgers mijn voorkeur heeft ben ik me gaan verdiepen in een partij die hier ook veel waarde aan hecht. Daarnaast is dit ook een partij die normen en waarden hanteren welke mij erg aanspreken: is een woord een woord en een afspraak een afspraak. CMB is een politieke partij die betrouwbaar en geloofwaardig is.

Welke standpunten vindt u het belangrijkst/ waar maakt u zich hard voor in politiek Stein?

 

Zijn er aandachtspunten welke ons leef en woonmilieu ten goede komen laat het mij dan weten.  Zelf heb ik er erg veel zin in om deze nieuwe uitdaging met veel enthousiasme en gedrevenheid aan te gaan.

En mocht ik gekozen worden kunt U op mij rekenen.

Groetend,

Joyce Römers