Vliegenoverlast ?

Steun de actie van het CMB tegen deze overlast. Tekent u ook ?

Al sinds 2017 is er extreem veel vliegenoverlast omdat er in onze gemeente verontreinigd plastic ligt opgeslagen. Wij van het CMB hebben, toen de eerste klachten binnen kwamen in 2017, meteen raadsvragen gesteld aan het college en in april 2018 een motie ingediend; deze motie van CMB is unaniem aangenomen. Ons doel: er moet zo snel als mogelijk een einde komen aan deze opslag en overlast. Tot op heden is er nauwelijks iets gebeurd en zolang het afval daar ligt zal ook de vliegenoverlast blijven. Deze vliegenoverlast moet stoppen.

Steun ons door uw gegevens in onderstaand formulier in te vullen, zodat wij met uw steun de gemeente Stein en de provincie laten weten dat we deze opslag van verontreinigd restafval in onze gemeente niet langer accepteren.